Σημαντική ερυθρή ποικιλία που ανήκει στην οικογένεια της αρχαίας ποικιλίας Teinturier. Έχει χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές σε διασταυρώσεις για την δημιουργία νέων ποικιλίων. Με τις περισσότερες να βρίσκονται στην Καλιφόρνια.