Συνώνυμο της ποικιλίας Azal Tinto για την Πορτογαλία.