Έτσι αποκαλούν την ποικιλία Tempranillo στην Πορτογαλία.