Ερυθρή ποικιλία στην περιοχή του Languedoc-Roussillon στη νότια Γαλλία. Ανάμεσα στο τέλος του 19ου αιώνα έως την δεκαετία του ’60, ήταν μια ποικιλία ιδιαίτερα δημοφιλή και αυξανόμενη εξαιτίας της φυλλοξήρας, μια και πρόκειται για μια ιδιαίτερα παραγωγική ποικιλία, χωρίς όμως εντυπωσιακά αποτελέσματα ποιότητας. 

Σήμερα δεν χρησιμοποιείται στον γαλλικό νότο. Φυτεύσεις υπάρχουν στην Αλγερία και την Αργεντινή, αλλά πουθενά δεν έχει την ανάλογη δημοτικότητα που είχε στο Languedoc-Roussillon.