Λευκή γερμανική ποικιλία. Έχει προέλθει από την διασταύρωση των κλώνων (Oberlin 716) F1 και Riesling 91.