Λευκή γερμανική ποικιλία. Προήλθε από την διασταύρωση δύο κλώνων, των Riesling 88 και Riesling 64 σε ερευνητικό κέντρο της Γερμανίας. Είναι φυτεμένη ήδη στην Νέα Ζηλανδία, ως βελτιωτική ποικιλία που θα υποκαταστήσει την ποικιλία Muller Thurgau.