Λευκή ποικιλία στο Mosel της Γερμανίας. Έρευνα DNA έδειξε ότι πιθανότατα πρόκειται για διασταύρωση των ποικιλίων Gouais Blanc και Traminer.