Ερυθρή ποικιλία φυτεμένη στο νότιο Ροδανό και στις περιοχές του Languedoc και της Προβηγκίας.