Ερυθρή ποικιλία, την συναντάμε στο κρασί τύπου Ramie της ονομασίας προέλευσης Pinerolese (Piemonte) με τις ποικιλίες Avana και Neretto.