Έτσι αποκαλούν την ποικιλία Jaen Blanco στην Πορτογαλία.