Παραδοσιακή ερυθρή γαλλική ποικιλία. Η έρευνα DNA έδειξε ότι πρόκειται για διασταύρωση των ποικιλιών GouaisBlanc (Heunisch) και Pinot Noir. Θεωρείτε ¨αδελφή¨ ποικιλία με την ποικιλία Chardonnay και Aligote. Βρίσκεται φυτεμένη στην περιοχή Aube (ανάμεσα στην Καμπανία και το Chablis).