Ερυθρή ποικιλία της Πορτογαλίας. Προέρχεται από την διασταύρωση των ποικιλιών Aramon και Petit Bouschet. Την συναντάμε στις περιοχές Bairada και Beiras.