Υβριδική ερυθρή ποικιλία. Δημιουργήθηκε στην Εσθονία, με σκοπό να μπορεί να ωριμάζει σε περιοχές που η περίοδος ωρίμανσης είναι μικρή, όπως η Λετονία, η Εσθονία, η Νορβηγία και η Σουηδία.