Ερυθρή ποικιλία. Φυτεμένη στην Κορσική και στην Προβηγκία (Γαλλία) και στην Ιταλία στην περιοχή της EmiliaRomagna.