Τα βαρέλια χωρητικότητας 225 λίτρων. Πλέον, το πιο συνηθισμένο μέγεθος που χρησιμοποιείται για την ωρίμανση των κρασιών.