Σκουρόχρωμη ποικιλία, πολύ διαδεδομένη στην Νότια Γαλλία και την Ισπανία. Συνήθως δίνει χαμηλής ποιότητας, όξινα κρασιά, εκτός αν χρησιμοποιηθούν σταφύλια από πολύ παλιά αμπέλια.