Μέθοδος παραγωγής αφρωδών όπου η δεύτερη ζύμωση λαμβάνει χώρα στη δεξαμενή και όχι στη φιάλη όπως στην μέθοδο της Καμπανίας.