Από αυτή παράγονται τα διάσημα λευκά κρασιά του Soave. Οι ορεινοί αμπελώνες και οι χαμηλές στρεμματικές αποδόσεις μπορούν να δώσουν φίνα, λεπτά κρασιά με χαρακτηριστικά αρώματα πικραμύγδαλου.