Ελλάδα και τούφα για την ιδιαίτερη αυτή ποικιλία των ηφαιστιογενών εδαφών του Βεζουβίου. Χαρακτηριστική η σχεδόν οξειδωμένη μύτη που συναντάμε σε όλα τα κορυφαία Greco di Tufo.