Μαζί με την Corvina και την Rondinella, υπεύθυνη για τα μεγάλη Βερονέζικα Αmarone.