Αν και δεν έχει σχέση με το μοσχάτο, δίνει και αυτή έντονα, πλην βαριά αρώματα. Χρησιμοποιείται κυρίως στα γλυκά κρασιά από την διάσημη περιοχή του Sauternes.