Μετράει την ενεργή οξύτητα σε ένα κρασί. Όσο χαμηλότερο είναι το PH τόσο πιο ξηρό παρουσιάζεται ένα κρασί.