Η δεύτερη της παρέας από το τρίο των γηγενών ποικιλιών του Veneto.