Η πιο διάσημη λευκή ποικιλία της Αυστραλίας, ικανή να δώσει σπουδαία μελένια κρασιά, με την προϋπόθεση ότι θα παλαιώσουν για τουλάχιστον 5-10 χρόνια. Ακόμα σημαντικότερα πάντως είναι τα γλυκά κρασιά που δίνει στην περιοχή του Μπορντό. Η Ονομασία Προέλευσης Sauternes και Barsac “συμπυκνώνουν” την έννοια του μεγάλου κρασιού.