Λεμονάτα αρώματα και ελαφρύ ξηρό στόμα δίνουν τον τυπικό χαρακτήρα της ποικιλίας αυτής που είναι πολύ διαδεδομένη στα ψυχρά κλίματα της Γερμανίας, Αλσατίας και λοιπής Κεντρικής Ευρώπης.