Πορτογαλική ποικιλία που συμμετέχει στα χαρμάνια των Port.