Μετάγγιση είναι η τοποθέτηση του κρασιού για κάποιο χρόνο σε καράφα.

Μεταγγίζουμε τα κρασιά για δύο λόγους:

Τα νέα ερυθρά κρασιά υψηλής ποιότητας, για να τα βοηθήσουμε να εκφραστούν αρωματικά και να γίνουν λιγότερο επιθετικά γευστικά.

Τα παλαιωμένα ερυθρά κρασιά, προκειμένου να τα απομακρύνουμε από το ίζημα που φυσιολογικά έχει δημιουργηθεί και να τα βοηθήσουμε να αποβάλουν την “κλεισούρα” της μακρόχρονης παραμονής στη φιάλη.

Δεν μεταγγίζουμε τα απλά, φθηνά κρασιά. Αυτά τα σερβίρουμε κατευθείαν από τη φιάλη.