Μύκητες που είναι υπεύθυνοι για την μετατροπή των σακχάρων σε αλκοόλη και άρα την δημιουργία του κρασιού. Μπορεί να είναι καλλιεργημένες (εργαστηριακές) η άγριες (ιθαγενείς), να προέρχονται δηλαδή από το ίδιο το αμπέλι.