Ισορροπία

Η σωστή αναλογία των επιμέρους χαρακτηριστικών ενός κρασιού, απαραίτητη προκειμένου να χαρακτηριστεί καλό.

Comments are closed.