Η σωστή αναλογία των επιμέρους χαρακτηριστικών ενός κρασιού, απαραίτητη προκειμένου να χαρακτηριστεί καλό.