Δευτεροκλασάτη ερυθρή ποικιλία της Κεντρικής και Νότιας Ιταλίας (Abruzzo και Apulia). Η ταυτοποίηση DNA είχε αντικρουόμενα αποτελέσματα, κάποιοι την συνδέουν με το Μοσχάτο Αλεξανδρείας και κάποιοι άλλοι με το Sangiovese. Όλοι όμως συμφωνούν ότι η ποικιλία έχει έντονα το άρωμα του μοσχάτο. Φυτεύσεις της ποικιλίας υπάρχουν στην Καλιφόρνια και την Αυστραλία.