Ουδέτερη, πολύ ξηρή ποικιλία του Γαλλικού Λίγηρα. Η Ονομασία Προέλευσης Muscadet de Serve et Maine δίνει την ζωηρότερη εκδοχή αφού εκεί τα κρασιά ωριμάζουν πάνω στις οινολάσπες (sur lie). Καμία σχέση με το μοσχάτο.